مارک زن لیزری

مارکزن لیزری برای فلزات با تیراژ بالا

مارکزن لیزری CO2 جهت سطوح پلاستیکی و کاغذی و چوبی و …

توضیحات

[سیستمهای مارک زنی لیزری در پرینترکالا به سه دسته تقسیم میشوند :

۱- لیزر فایبر Fiber laser  ( جت تیراژهای بالا و جهت سطوح فلزی )

۲- لیزر CO2 ( جهت تیراژهای بالا و جهت سطوح پلاستیکی )

۳- لیزر مارکینگ خاص برای تیراژهای پایین و با قیمتی مناسب