مارکزن سوزنی

توضیحات

این مدل مارک زن جهت حکاکی سریال و آرم و … بر روی انواع قطعات فلزی و پلاستیکی و … مورد استفاده قرار میگیرد .

با استفاده از یک کمپرسور باد و یک کامپیوتر این سیستم قابل بهره بردای میباشد .