لیبل چسبان لوله آزمایش یا لوله خون گیری

این مدل از لیبل چسبان جهت ظروف که ایستایی ندارند و میبایستی بصورت خوابیده لیبل بخورند مورد استفاده قرار میگیرند. این مدل از لیبل چسبان بیشتر جهت لوله آزمایش یا ویالهای کوچک دارویی یا آمپول یا سرنگ مورداستفاده میگیرد. کاربردهای دیگری هم مانند لیبل چسبان روژلب یا لیبل چسبان جهت ماژیک یا خودکار نیز دارد

  • لیبل چسبان لوله آزمایش CBC
  • لیبل چسبان لوله خونگیری
  • لیبل چسبان سرنگ
  • لیبل چسبان آمپول

توضیحات

لیبل چسبان جهت لوله آزمایش یا ویال

لیبل چسبان جهت لوله آزمایش یا ویال دارویی

لیبل چسبان مخصوص لوله آزمایش با جت پرینتر