لیبل چسبان لوله آزمایش یا لوله خون گیری

این مدل از لیبل چسبان جهت ظروف که ایستایی ندارند و میبایستی بصورت خوابیده لیبل بخورند مورد استفاده قرار میگیرند. این مدل از لیبل چسبان بیشتر جهت لوله آزمایش یا ویالهای کوچک دارویی یا آمپول یا سرنگ مورداستفاده میگیرد. کاربردهای دیگری هم مانند لیبل چسبان روژلب یا لیبل چسبان جهت ماژیک یا خودکار نیز دارد

لیبل چسبان لوله آزمایش CBC

لیبل چسبان لوله خونگیری

لیبل چسبان سرنگ

لیبل چسبان آمپول

توضیحات

لیبل چسبان جهت لوله آزمایش یا ویال

لیبل چسبان جهت لوله آزمایش یا ویال دارویی

لیبل چسبان مخصوص لوله آزمایش با جت پرینتر