لیبل چسبان تخت و گرد دوطرفه PK-TS

این مدل از لیبل چسبان اتوماتیک جهت الصاق لیبل در ظروف گرد و تخت و بصورت دوطرفه طراحی و ساخت میگردند.در این دستگاه یک لیبل چسبان از سمت راست و یک لیبل چسبان از سمت چپ وظیفه الصاق لیبل را بر عهده دارند .طراحی و ساخت این مدل از لیبل زن با توجه به امکانات ، دقت ، سرعت و نوع ظرف انجام میشود.

توضیحات

لیبل چسبان تخت و گرد دوطرفه PK-TS

لیبل چسبان مخصوص وازلین

لیبل چسبان تخت دو طرفه شامپو

لیبل چسبان تخت دو طرفه دارویی