لیبل چسبان از سمت بالا

این مدل از لیبل چسبان جهت الصاق لیبل پشت چسبدار بر روی انواع ظروف و از سمت بالا طراحی میگردد.
این لیبل چسبان تمام اتوماتیک دارای یک نقاله استاندارد،سیستم اپلیکیتور و آسانسورهای مربوطه میباشد .
درضمن دستگاهها بر اساس : سرعت ، دقت ، حساسیت ، نوع ظرف و امکانات درخواستی طراحی و ساخت میگردد.

توضیحات

لیبل چسبات جهت انواع جعبه

لیبل چسبان جهت جعبه کرم و الصاق لیبل اصالت یا شبنم

لیبل چسبان جهت بسته بندی گوشت و مرغ

لیبل چسبان تخت از سمت بالا

لیبل چسبان تخت جهت ام دی اف MDF

</div