حراج!

فتوسل جت پرینتر

650000تومان

سنسور جت پرینتر با مشخصات :

1- سنسور سه سیمه

2- سنسور با بدنه فلزی و مهره فلزی  18 میلیمتر

3- سنسور از نوع مادون قرمز

4- منطق سنسور : NPN

5- فاصله تشخیص 20 سانتیمتر

6- سنسور NO ( Normaly Open)

توضیحات

سنسور جت پرینتر با مشخصات :

۱- سنسور سه سیمه

۲- سنسور با بدنه فلزی و مهره فلزی  ۱۸ میلیمتر

۳- سنسور از نوع مادون قرمز

۴- منطق سنسور : NPN

۵- فاصله تشخیص ۲۰ سانتیمتر

۶- سنسور NO ( Normaly Open)