فیلم آموزشی جت پرینترهای پرینترکالا

  • جت پرینترهای دستی و اتوماتیک پرینتر کالا هر یک دارای یک فیلم آموزشی ، دفترچه راهنما  میباشند که در زیر لینک فیلم آموزشی آنها خدمت دوستان محترم ارائه میگردد :

الف ) لینک فیلم آموزشی جت پرینتر دستی مدل PK806

 

ب) لینک فیلم اموزشی جت پرینتر دستی مدل PK807

 

پ ) لینک فیلم آموزشی جت پرینتر اتوماتیک مدل PK820

 

ث ) لینک فیلم آموزشی جت پرینتر اتوماتیک مدل PK830