جت پرینتر دارای چیپ DOTJET DJ1

– جت پرینتر دارای چیپ DJ1.
– کارتریج این جت پرینتر دارای چیپ میباشد.
– قیمت کارتریج به علت چیپ دار بودن بالا میباشد .
– ارائه انواع کارتریج جت پرینترها تکنولوژی HP توسط پرینتر کالا

کارتریج dj1
کارتریج دارای چیپ dj1
کارتریج dj1
کارتریج dj1
کارتریج dj1