جت پرینتر دارای چیپ DOTJET DJ1

- جت پرینتر دارای چیپ DJ1.
- کارتریج این جت پرینتر دارای چیپ میباشد.
- قیمت کارتریج به علت چیپ دار بودن بالا میباشد .
- ارائه انواع کارتریج جت پرینترها تکنولوژی HP توسط پرینتر کالا

کارتریج dj1
کارتریج دارای چیپ dj1
کارتریج dj1
کارتریج dj1
کارتریج dj1