: -۲۲۵۱۵۶۰۴-۰۲۱-۰۹۱۲۶۵۰۰۷۱۳-۰۹۱۲۶۷۶۸۸۴۳

گالری

 عکس و فیلمهای ارائه شده در این گالری در مورد جت پرینتر ها و لیبل چسبانها ی اتوماتیک  قادر خواهد بود نگرش و دید شما را در مورد این گونه از ماشین آلات صنعتی کاملا باز نماید

گالری جت پرینتر و لیبل چسبان