: -۲۲۵۱۵۶۰۴-۰۲۱-۰۹۱۲۶۵۰۰۷۱۳-۰۹۱۲۶۷۶۸۸۴۳

لیبل چسبان دستی یا نیمه اتوماتیک

جت پرینتر و لیبل چسبان ۱
 • دسامبر 31 2019
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۱

نمونه جت پرینتر و لیبل زن۱ نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۲
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۲

نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ۳ نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۳
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۳

نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ۵ نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۴
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۴

نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ۷ نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۵
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۵

نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ۹ نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۶
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۶

نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ۱۰ نمونه جت پرینتر و لیبل چسبان ۵ ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۷
 • دسامبر 24 2019
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۷

جت پرینتر مدل PK810جت پرینتر مدل PK810جت پرینتر مدل PK810 ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۸
 • دسامبر 18 2019
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۸

.جت پرینتر مدل PK820   . جت پرینتر مدل ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۹
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۹

د  جت پرینتر بجای تاریخزن های تماسی :با به بازار آمدن جت پرینتر ، آرام آرام تاریخزن های تماسی مانند هات فویل پرینترها از ...

ادامه مطلب
جت پرینتر و لیبل چسبان ۱۰
 • PrinterKala

جت پرینتر و لیبل چسبان ۱۰

لیبل چسبانهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک۱- لیبل چسبانهای اتوماتیکلیبل چسبانهای اتوماتیک جهت ظروف تخت ، لیبل چسبان اتوماتیک جهت ظروف گرد  ۲- لیبل چسبانهای ...

ادامه مطلب