: -۲۲۵۱۵۶۰۴-۰۲۱-۰۹۱۲۶۵۰۰۷۱۳-۰۹۱۲۶۷۶۸۸۴۳
جت پرینترهای صنعتی پرینتر کالا

جت پرینترهای صنعتی پرینتر کالا ارائه شده در مدلهای دستی و اتوماتیک و با استفاده از دو تکنولوژی HP و DOD

این جت پرینترها ساخت ایران بوده و دارای نرم افزار و منوهای فارسی میباشند

جت پرینترهای دستی و اتوماتیک پرینترکالا در مدلهای زیر ارائه میشوند :